09.01.2018

Arkitekter til Evenes Kampflybase

Vil du jobbe med et prosjekt av nasjonal betydning? Nordic — Office of Architecture søker erfarne Arkitekter til prosjektet Evenes Kampflybase. Søkere må være Norske statsborgere, være faglig sterke og ha solid kompetanse i Revit og BIM-prosjektering.

Prosjektet
En komplett militærbase med alt fra flyhangarer til idrettsanlegg og hotell.

Informasjon fra Forsvarsbygg.no: I henhold til stortingsvedtaket fra 2012, skal det etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes. Basen vil få fasiliteter til å kunne støtte operasjoner av en rekke fly samtidig, og det skal bygges tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og øvrig nødvendig infrastruktur. Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-35.

Stillingen
Arkitekter må ha erfaring fra samtlige prosjektfaser, kunne jobbe tverrfaglig, og er alltid i forkant hva gjelder leveranser. Det er en fordel med erfaring fra store og komplekse prosjekter.

For å kunne delta i arbeidet kreves det plettfri vandel og eventuelle kandidater må gjennomgå en sikkerhetsklarering dersom vedkommende ikke allerede har dette.

Arbeidssted: Oslo - Prosjektkontor
Ansettelse: Fast
Stillingsgrad 100%
Tiltredelse: Omgående


Kvalifikasjonskrav Arkitekter
• Arkitekt minimum 5 års erfaring fra prosjektering.
• God kompetanse innen Revit BIM
• Norsk statsborgerskap i minimum 10 år

Vi tilbyr et godt lønnsnivå, gode pensjons- og personalforsikringer, sosiale goder som avis, tilskudd til trening, firmaleilighet på fjellet—i tillegg til et spennende arbeidsfellesskap.

Send søknad med CV til:
careers@nordicarch.com
Merk søknaden: «Søknad Arkitekt Evenes»