10.11.2017

Arkitekter til Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Til våre spennende oppgaver med Politiets Nasjonale Beredskapssenter søker vi erfarne arkitekter til selvstendig prosjektering og gjennomføring av prosjekter som krever sikkerhetsklarering. Du må ha plettfri vandel og bør ha relevant erfaring fra komplekse prosjekter.

Vi søker både etter arkitekter som kan lede prosjektteam med lang erfaring og etter arkitekter med min. 3-5 års erfaring med detaljprosjektering.

Kvalifikasjonskrav
Utdanning: Arkitekt
Erfaring: minimum 5 år relevant erfaring
Datakompetanse: Autodesk Revit BIM
Språk: Norsk
Norsk statsborgerskap eller annen tilknytning til Norge, grunnet krav til sikkerhetsklarering.
Det er ønskelig med 10 års botid i Norge for lettere flyt i sikkerhetsklareringsprosessen - dette gjelder også norske statsborgere.

Stillingsgrad: 100%
Ansettelse: Fast
Arbeidssted: Oslo.

Vi tilbyr et godt lønnsnivå, gode pensjons- og personalforsikringer, sosiale goder som avis, tilskudd til trening, firmaleilighet på fjellet—i tillegg til et hyggelig og sosialt arbeidsmiljø.

Merk søknaden: «ARKITEKT - FORSVARSSEKTOR OG POLITI»
Send søknad med CV til:
careers@nordicarch.com