10.11.2017

Arkitekter - forsvarssektor og politi

Til våre spennende oppgaver med Kampflybase på Evenes og Beredskapssenter til Politiet søker vi erfarne arkitekter til selvstendig prosjektering og gjennomføring av prosjekter som krever sikkerhetsklarering. Du må være norsk statsborger, og gjerne med erfaring fra lignende prosjekter.

Vi søker både etter arkitekter som kan lede prosjektteam med lang erfaring og etter arkitekter med min. 3-5 års erfaring med detaljprosjektering.

Kvalifikasjonskrav
Utdanning: Arkitekt
Erfaring: minimum 5 år relevant erfaring
Datakompetanse: Autodesk Revit BIM
Språk: Norsk

Stillingsgrad: 100%
Ansettelse: Fast
Arbeidssted: Oslo.

Vi tilbyr et godt lønnsnivå, gode pensjons- og personalforsikringer, sosiale goder som avis, tilskudd til trening, firmaleilighet på fjellet—i tillegg til et hyggelig og sosialt arbeidsmiljø.

Merk søknaden: «ARKITEKT - FORSVARSSEKTOR OG POLITI»
Søknad m CV og portfolio sendes til:
Henriette Habberstad Sterud: hhs@nordicarch.com
Søknadsfrist: 22.11.2017