24.08.2018

Nordic søker BIM-teknikere

BIM-tekniker / BIM-ingeniør har i oppgave å følge opp teknisk bistand i prosjekter

Ansvar
• Ansvarlig for arkitektdisiplinens BIM, herunder koordinere oppbygging, utvikling og vedlikehold av BIM-modell
• Bistå med kvalitetssikring og utveksling av BIM milepelsmodeller og BIM leveranser
• Bistå med intern opplæring / support for prosjektmedarbeidere i BIM-metodikk

Kvalifikasjonskrav:
• BIM-teknisk utdanning og minimum 3 år relevant erfaring
• Norsk statsborgerskap eller bosatt 10 siste år i Norge (gjelder prosjekter med krav til sikkerhetsklarering)

Personlige egenskaper
• Strukturert
• Fleksibel
• Kreativ
• Selvstendig, men god i team

Ansettelsesforhold: Fast Stillingsgrad: 100% Vi tilbyr et godt lønnsnivå, gode pensjons- og personalforsikringer, sosiale goder som avis, tilskudd til trening, firmaleilighet på fjellet—i tillegg til et hyggelig og sosialt arbeidsmiljø.

Send søknad med CV til:
careers@nordicarch.com