24.08.2018

Nordic søker BIM-ansvarlige arkitekter

BIM-ansvarlig arkitekt har det faglige BIM-ansvaret og skal sørge for faglig koordinering, rådgivning, kvalitetssikring og teknisk støtte i et prosjekt.

Ansvar
• Ansvarlig for arkitektdisiplinens BIM, herunder koordinere oppbygging, utvikling og vedlikehold av BIM-modell
• Utarbeide og vedlikeholde prosjektets BIM-manual for arkitekt.
• Utarbeide og påse at prosedyrer for modellering og kontroll følges
• Påse informasjonsflyt om endringer av arbeidsmetode i fht modellen
• Koordinere kvalitetssikring og utveksling av BIM milepelsmodeller og BIM leveranser
• Bidra til prosjektutvikling i alle typer arkitektfaglige planleggings-, utrednings og prosjekteringsoppgaver, i alle faser av et prosjekt, som prosjektmedarbeider eller som prosjektleder

Kvalifikasjonskrav
• Arkitekt med interesse og kompetanse innen BIM-prosjektering.
• Minimum 3 års erfaring som arkitekt og fra BIM-prosjektering

Personlige egenskaper
• Strukturert
• Fleksibel
• Kreativ
• Selvstendig, men god i team

Ansettelsesforhold: Fast Stillingsgrad: 100% Vi tilbyr et godt lønnsnivå, gode pensjons- og personalforsikringer, sosiale goder som avis, tilskudd til trening, firmaleilighet på fjellet—i tillegg til et hyggelig og sosialt arbeidsmiljø.

Send søknad med CV til:
careers@nordicarch.com