17.10.2018

Prosjektstyrer

Vi har rekke større og mindre prosjekter på gang og trenger stadig flere dyktige medarbeidere. Nå søker vi etter en prosjektstyrer som er i stand til å støtte våre prosjektledere og følge opp flere små og mellomstore prosjekter parallelt. Dagen din vil blant annet kunne bestå av å bistå prosjektleder med økonomisk styring, ressursstyring, fremdriftsstyring, prosessoppfølging og avtaleforvaltning av enkeltprosjekt og/eller en større portefølje. Du blir en del av vår prosjektadministrasjon, men får dine egne arbeidsoppgaver basert på behovene i prosjektet.

Arbeidsoppgaver vil omfatte, men ikke være begrenset til
Oppfølging og vedlikehold av ressursplaner for enkeltprosjekter
Månedlig rapportering og kontinuerlig oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjektene
Bidragsyter til økonomiske prognoser, fremdriftsplan samt styrings- og kostnadsrammer
Bidragsyter til planlegging av prosjektenes fremdrift, herunder fastsetting av milepæler, ressursplanlegging og tilhørende aktiviteter
Kontraktsoppfølging, herunder etablering og oppfølging av system for kontraktendringer (endringsordre)
Vedlikeholde og videreutvikle systemer og rutiner for prosjektstyring og holde kurs i disse

Kvalifikasjoner
Dersom nyutdannet; inneha minst en Bachelor, men helst en Mastergrad innen økonomi, ingeniørfag eller prosjektledelse
Dersom ingen formell utdannelse; må ha dyptgående kunnskap om, og godt dokumentert relevant arbeidserfaring med prosjektstyringsverktøy, økonomistyring, planlegging, og fremdriftsoppfølging av prosjekter, fortrinnsvis innen lignende virksomheter
Erfaring innen kostnadskontroll, risikostyring i prosjekt, analyser og rapportering
Solid Excel-kunnskap
Fordel med kjennskap til Maconomy
Meget god fremstillingsevne på norsk - skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Trives med utfordrende oppgaver og en variert hverdag
Analytisk, med systematisk arbeidsmetodikk
Fremoverlent, handlekraftig og aktivt søkende etter informasjon og innsikt
Omstillingsdyktig, løsningsorientert og positiv lagspiller

Send søknad med CV til:
careers@nordicarch.com
Merk søknaden: «PROSJEKTSTYRER»

1 5