17.10.2018

Bli del av vår prosjektadministrasjon

Vi søker en ny medarbeider til vår Project Management Office (PMO) gruppe. Gruppen består i dag av 5 medarbeidere med hovedformål å utvikle og implementere rutiner, metoder, prosedyrer og verktøy til å støtte prosjektteamene i hele organisasjonen. Det arbeides løpende med å styrke prosjektlederne innenfor fagområdene prosjektstyring, herunder kontrakt, risiko, planlegging, økonomi og generell strukturering og administrering.

Du vil jobbe tett i samarbeid med både det arkitektfaglige miljø og mot det administrative apparat og ledelsen i firmaet. Det er nylig implementert Maconomy som ERP-system og People Planner som ressursstyringssystem i Nordic. Dette for å bringe prosjektlederne i fokus i prosessen fra timeregistrering til fakturering, samt planlegging, prognostisering og rapportering.


Du vil bli del av et stort og profesjonelt arkitektfaglig miljø hvor din rolle vil være å:
• Bidra til å utvikle og implementere rutiner, metoder, prosedyrer, rapporter og verktøy til å støtte prosjektteamene i hele organisasjonen
• Bistå prosjektene i å treffe strategiske og taktiske beslutninger
• Yte direkte bistand til prosjekter og prosjektlederne ifm.:
- Tilbudsgivning
- Kontraktsinngåelse
- Prosjektplanlegging og -nedbrytning
- Ressursplanlegging
- Prosjektstyring/-oppfølging
- Økonomisk oppfølging av prosjekt
- Rapportering mot kunde og underleverandører

Vi forventer at du har:
• Minimum 5 års erfaring innen prosjektadministrasjon, prosjektledelse eller PMO
• Utdannelse tilsvarende master innenfor arkitektur eller ledelse
• Interesse og forståelse for arkitektur som fag
• Gode kunnskaper i bruk av Excel som verktøy

Annen relevant erfaring kan være:
• Produksjon- eller prosessledelse
• Juridisk og kontraktsmessig erfaring

Send søknad med CV til:
careers@nordicarch.com
Merk søknaden: «PROSJEKTADMIN»

1 5