Vi søker Prosjektstyrer

Prosjektstyrer skal være i stand til å støtte Nordics prosjektledere i store, komplekse prosjekter. Ansvarsområdet vil blant annet være å bistå prosjektleder med økonomisk styring, ressursstyring, fremdriftsstyring, prosessoppfølging og avtaleforvaltning av store enkeltprosjekter, eventuelt flere middels store prosjekter.

Du vil inngå i Nordics PA-gruppe på 10 personer. Gruppen er en faglig sterk gruppe bestående av personer med ulik faglig bakgrunn og oppgaver. Vi har solid kompetanse innen alle prosjektadministrative fagområder og etterstreber en kontinuerlig utvikling og læring i gruppen.

Arbeidsoppgaver vil omfatte, men ikke være begrenset til

 • Økonomisk styring av prosjekt
 • Oppfølging og vedlikehold av ressursplaner
 • Månedlig rapportering og oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjektene
 • Etablering og oppfølging av prosjektets prognoser, budsjetter og påløpte kostnader
 • Bidragsyter til økonomiske prognoser, fremdriftsplan samt styrings- og kostnadsrammer
 • Bidragsyter til planlegging av prosjektenes fremdrift, herunder fastsetting av milepæler, ressursplanlegging og tilhørende aktiviteter
 • Kontraktsoppfølging, herunder etablering og oppfølging av system for endringer
 • Bidragsyter til risikovurdering og –styring i prosjektet

Kvalifikasjoner

 • Solid erfaring innen prosjektadministrasjon, prosjektledelse eller tilsvarende
 • Bachelor eller Mastergrad innen økonomi, prosjektledelse eller annen relevant utdanning
 • Manglende formell utdanning, kan kompenseres av lang erfaring og god kunnskap om prosjektstyringsverktøy, økonomistyring, planlegging og fremdriftsoppfølging av prosjekter, fortrinnsvis innen lignende virksomheter
 • Solid Excel-kunnskap
 • Meget god fremstillingsevne på norsk og engelsk - skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper

 • Trives med utfordrende oppgaver og en til tider uforutsigbar hverdag
 • Analytisk og en systematisk arbeidsmetodikk
 • Fremoverlent, handlekraftig og aktivt søker informasjon og innsikt
 • Omstillingsdyktig og løsningsorientert
 • Evner å samarbeide på en smidig måte i høyt tempo

Stilling: Fast 100%

Søknadsfrist 2. April, men intervjuer med relevante kandidater vil bli avholdt fortløpende etter hvert som søknadene kommer inn.

Søknaden med CV, attester og vitnemål sendes til careers@nordicarch.com