Fremtiden bygger vi sammen - velkommen til frokostseminar

Sammen med Norconsult har vi gleden av å invitere deg til en faglig, sosial og interessant start på dagen tirsdag 20. august på Norconsults kontorer i Bodø!

Bodø er i vinden, med mange fremtidige og pågående utbyggingsplaner som inkluderer flytting av en flyplass, utvikling av et havneområde, boligutbygging og tilrettelegging for en stadig aldrende generasjon, samtidig som en skal øke boevnen til unge mennesker. Ambisjoner som dette krever samspill og åpenhet mellom alle aktører, offentlige og private, noe vi ønsker å snakke mer om. Vi er derfor glade for å invitere deg til en morgen fylt med innsikt, innovasjon og muligheter!

Når: tirsdag 20. august, kl. 08:00 - 10:00

Hvor: Norconsults kontor i Bodø, Konrad Klausens vei 8, 8003 Bodø

Arrangementet er gratis, men har begrenset antall plasser så meld deg på i dag

MELD DEG PÅ HER
 • 08:00: Dørene åpner
  • Start dagen med en god kopp kaffe og nettverksbygging
 • 08:30: Hvor er Bodø om 20 år? [Tentativ tittel]
  • Morten Jakhelln, styreleder i Christian Jakhelln AS/Hundholmen Byutvikling AS, 6. generasjon gründer bosatt i Bodø, og en mann engasjert i flere ulike forretningsområder i Bodø (med byutvikling som hovedsatsingsområde). Har styreverv i flere nærstående virksomheter, samt Bodø Regionens Utviklings Selskap og Bodø Lufthavn Utvikling, nestleder i styret i Arktisk Filharmoni, og styremedlem i Nordnorsk Lederutvikling.
 • 09:00: Byutvikling for fremtiden
  • Norconsult, TBA, deler innsikt og tanker knyttet til hvordan vi håndterer de muligheter og utfordringer som fremtidens by- og stedsutvikling fører med seg,
 • 09:30: Helsebygg, sykehjem og Carpe Diem som alternative boformer
  • Camilla Heier Anglero, leder for Helsedesign i Nordic Office of Architecture, deler sine erfaringer og tanker om bærekraftige løsninger for fremtidens boliger og omsorgsbygg.
 • 10:00: Avslutning – Takk for en inspirerende morgen!

Denne morgenen vil være av stor verdi for deg som jobber med eiendom, bygg og anlegg i kommunen, entreprenører, eiendomsutviklere og for alle dere andre som er nysgjerrige på hvordan vi sammen skaper muligheter i Bodø.


Vi gleder oss til å se deg der!

Med vennlig hilsen oss i Norconsult og Nordic Office of Architecture