All in – blir alle hørt når bolig og by skal utvikles?

Sammen med Advokatfirmaet Haavind har vi gleden av å invitere deg til en faglig, sosial og interessant start på dagen tirsdag 4. juni, hvor vi stiller spørsmålet «hvordan sørger vi for at alle stemmer blir hørt når vi utvikler bolig og by»?

Med oss har vi sentrale stemmer som sammen med dere vil diskutere hvordan vi som bransje kan bidra til at våre fremtidige bygg og byer møter behovene og kravene til en befolkning i stadig endring. For dersom vi skal lykkes, må alle med.

Når: tirsdag 4. juni kl. 08:30 - 10:00
(registrering og lett servering fra 08:00)

Hvor: Nordic Office of Architecture
Telegrafen, Kongens gate 21, 0153 Oslo

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Du vil høre fra:

Placeholder image for person

Utviklingsdirektør, OBOS

Email
Phone
Placeholder image for person

Styreleder og Arkitekt, Nuno Arkitektur og Sonja Victorias Stiftelse

Email
Phone
Placeholder image for person

Partner, Advokatfirmaet Haavind

Email
Phone

Partner i Nordic

Diana Cruz

Partner i Nordic

Camilla Heier Anglero

I alt for mange utviklingsprosjekter får de enkelte få styre og bestemme. Alt for ofte må hensynet til de svake og stille brukergruppene vike for press på økonomi, utfordringer med prosjektering og ren praktisk gjennomføring. Og alt for ofte skyldes dette unødige misforståelser og mangel på dialog.

Det er nemlig mulig å gjennomføre bygge- og utviklingsprosjekter i henhold til plan og budsjett, også når det tas hensyn til de svakere gruppene i samfunnet. Og det finnes eksempler der nettopp brukermedvirkning har sikret suksess i prosjektet.

  • Hva er de viktigste utfordringene brukere møter?
  • Hvordan kan vi aktivt inkludere brukerne i planleggingen, budsjetteringen, utformingen og evalueringen av prosjektene?
  • Hva er betydningen av å involvere pårørende i utviklingsprosjekter?
  • Hvilke verdier tilfører brukermedvirkning til utviklingsprosjektet?

Vårt panel tar debatten, stiller de vanskelige spørsmålene og bidrar til at vi som bransje gir brukermedvirkning den oppmerksomheten det fortjener.

Vi ønsker deg velkommen til frokostseminar!