Arkthing slår seg sammen med Nordic — Office of Architecture

Etter flere svært vellykkede samarbeid på en rekke prosjekter de senere årene har Arkthing i Reykjavik og Nordic — Office of Architecture i Oslo bestemt seg for å slå seg sammen for å ytterligere styrke sin posisjon i markedet både i Norden og internasjonalt. Nordic har kjøpt 100% av aksjene i Arkthing.

«For å møte nye utfordringer i et marked med mange store internasjonale aktører vil vi slå oss sammen for å stå enda sterkere i konkurransen om de mest spennende prosjektene», sier Eskild Andersen, daglig leder i Nordic. «Etter sammenslåingen med Arkthing vil vi ha over 220 ansatte fordelt på fire land som står sammen om å skape arkitektur i verdensklasse. Sammen vil vi kunne møte utfordringene i et stadig mer krevende marked på best mulig måte.» fortsetter Andersen.

De to ledende arkitektbedriftene ser begge viktigheten av å følge fremgangen i teknologi innen arkitektur tett, og sammen satser de på å være i teten av utviklingen.

Samarbeidet om blant annet Keflavik Lufthavn brakte firmaene sammen og det har blitt stadig tydeligere at et enda tettere samarbeid vil være gunstig for fremtidige prosjekter. Både Nordic og Arkthing har bygget opp en varig kultur for høy kvalitet og fremragende arkitektur gjennom de siste 40 årene. Arkitektkontorene deler kjerneverdier som åpenhet og engasjement ovenfor kunder og samfunn, og har begge omfattende erfaring og kunnskap fra brede oppdragsporteføljer.

Nordic og Arkthing ser et stort potensial i sine hjemmemarkeder i Norge og på Island, og den nye sammenslåingen vil åpne opp for et vell av nye muligheter for begge parter.

Sigurdur Hallgrimsson, grunnlegger av Arkthing, er veldig positiv til sammenslåingen med Nordic. «Vi ser dette som en fantastisk mulighet for å sammen bli en sterk aktør i markedet i Norden, med gode muligheter for å skaffe de mest interessante oppdragene. Med tanke på hvor fort utviklingen innen arkitektur går, ser vi at vi må satse enda sterkere på å holde oss i front innen ny teknologi og spesialkompetanse. Sammen med Nordic vil vi kunne ta et viktig steg inn i fremtiden.»

Arkitektene bak sammenslåingen er alle svært fornøyde med de nye mulighetene som nå har åpnet seg opp for dem. «Sammen skal vi styrke vår posisjon som en ledende arkitektbedrift i Norden» avslutter Andersen.