Carpe Diem Demenslandsby kåret til Årets Helsebygg 2020

I dag ble Norges første demenslandsby, Carpe Diem i Bærum kommune, kåret til Årets helsebygg, etter hard konkurranse fra Strømmehaven i Kristiansand og Soltun sykehjem på Sola. Juryen trekker frem at prosjektet lever opp til sin visjon «Som et hjem» og trekker også frem materialvalg, gode uteområder og sosiale soner i sin begrunnelse.

«Først må jeg bare si at vi er utrolig stolte av prosjektet, og det er en stor ære å motta denne prisen. Vi gleder oss til å se Carpe Diem for alvor bli tatt i bruk og at vi her virkelig har lykkes med å skape rammene for et godt liv for personer med demens,» sier Johannes Eggen, seniorpartner og fag- og markedsansvarlig for Helse i Nordic - Office of Architecture.

Prosjektet trekker på ideer fra demenslandsbyen De Hogeweyk i Nederland, men er tilpasset norske forhold. Anlegget er bygget som en lukket landsby der innbyggerne trygt kan fortsette å leve livene sine så normalt som mulig, innenfor trygge rammer. Prosjektet er delt i to omsorgsnivåer, med 136 boenheter i bofellesskap og 22 forsterkede demensplasser.

Målet er å skape et hjem, et inviterende og godt sted å være for både beboerne, deres besøkende og de ansatte. Her har man tilgang til de funksjonene man er vant til fra dagliglivet og kan besøke frisøren, puben og kolonialen, for å nevne noe – alt innenfor trygge rammer.

Fagjuryen trakk frem følgende:

"Materialvalget gir et lunt uttrykk og det er positivt med utendørs arealer med mulighet for hagearbeid. Hyggelige inneområder, spesielt med åpen kjøkkenløsning for beboerne."

"Innredningen er ikke institusjonspreget og det er brukt fine farger som støtter opp under det. Hovedgrepet/visjonen i prosjektet "som et hjem" går igjen i alle løsningene."

"Positivt at plejecentret er opdelt i mindre fritliggende bygninger med hver sin indgang fra det fri. Ikke mindst i lyset af den igangværende sundhedskrise som følge af covid-19 – kan være med til at hindre/isolere eventuel smittespredning."

«Vi takker alle våre samarbeidspartnere hos HENT og Norconsult, de fantastiske landskapsarkitektene i Bjørbekk & Lindheim og ikke minst en flott og engasjert byggherre som har gjort det mulig å gjøre dette til noe helt spesielt. En ekstra stor takk til Robert Ritzmann og vårt fantastiske team av medarbeiderne hos Nordic som skapt spennende og varierte arkitektur, med gode, robuste løsninger som fyller de strenge kravene som gjelder i sykehusbygg,» sier en tydelig stolt Eggen.

I tillegg til juryen har ca 600 personer stemt på de forskjellige prosjektene. Her fikk Carpe Diem svært gode tilbakemeldinger fra publikum:

  • ”Noe av det beste som er bygd for en gruppe meget sårbare mennesker. Her har en tenkt på alt med
  • ”Fine farger og godt tilbud. Et tilbud jeg håper finnes når jeg og min generasjon blir 80.”
  • ”Nyskapende, fremtidsrettet, setter demens på kartet.”
  • ” Synes det er ordentlig fint, og kanskje til og med inspirasjon for fremtiden i helse? Det må være trygt som pårørende å "sende" noen dit i en liten landsby bygget for sykdommen. Helende arkitektur!”
  • ”Et utsøkt bygg på alle måter. Et sted å trives, ikke institusjonspreget, framtidas eldreomsorg!”
  • ”Her vil jeg at mine kjære skal kunne bo.”

«Denne prisen går ikke bare til alle de dyktige aktørene som står bak Carpe Diem, men også til de mellom 80 000 og 100 000 personene som lever med demens i Norge i dag, og deres pårørende. Den tilpassede behandlingen som tilbys ved demenslandsbyen vil være med på å bedre livskvaliteten til denne pasientgruppen, og det oppleves som svært meningsfullt å ha bidratt til dette,» sier Kjetil Ruud, leder for markedsområde bygg og eiendom i Norconsult.

«Vi håper virkelig at både ansatte og beboerne blir fornøyde med Carpe Diem og at det har blitt et levende og godt sted å bo og jobbe. Vi er stolte av denne prisen, men den virkelige seieren er å se fornøyde brukere av prosjektet,» nikker Eggen.

Prisen deles ut av Nohrcon i forbindelse med den årlige konferansen om fremtidens omsorgsbolig og sykehjem.

Fakta om Carpe Diem Demenslandsby

Hvor: Dønski, Bærum kommune

Type bygg: Sykehjem/bo- og behandlingssenter

Byggeform: Nybygg

Ferdigstilt: September 2020

Areal: Psykiatribygg 18 000 m²

Anleggssum: 412 mill. ekskl. mva.

TEAMET BAK CARPE DIEM DEMENSLANDSBY

Byggherre: Bærum kommune

Byggherreombud: OPAK AS

Arkitekt: Nordic – Office of Architecture AS

Interiørarkitekt: Cadi AS

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

VVS, elektro, bygningsteknikk, bygningsfysikk, akustikk, ingeniørgeologi, geoteknikk, økologi, trafikk/ vei og VA: Norconsult AS

Entreprenør: HENT AS