Constructa, Norconsult og Nordic Office of Architecture vant Griegakademiet

Statsbygg har tildelt Constructa Entrepenør, samt rådgiverne Nordic Office of Architecture og Norconsult, oppdraget med å planlegge og bygge Griegakademiet. De nye lokalene til Griegakademiet i Bergen blir på cirka 9 500 kvadratmeter og skal samlokaliseres på Møllendal sammen med resten av Fakultet for kunst, musikk og design.

Constructa Entreprenør AS har sammen med Norconsult og Nordic Office of Architecture vunnet konkurransen om å bygge det nye Griegakademiet i Bergen.

Prosjektet er avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet for at det skal kunne gjennomføres, men ved eventuell ferdigstillelse vil Griegakademiet, sammen med resten av fakultetet for kunst, musikk og design, utgjøre Campus Møllendal for Universitetet i Bergen.


Ledende institusjon

Den nye bygningen underbygger målet om at Griegakademiet skal bli en ledende institusjon for musikkutdanning som tilbyr tverrfaglig kunstnerisk utdanning og forskning på et høyt internasjonalt nivå.

– Sentralt i det arkitektoniske konseptet er å bruke bygget som en åpen monter hvor byens innbyggere kan få innblikk i hva som skjer innenfor og ta del i livet og aktiviteten, sier Eva Schwärzler, arkitekt i Nordic Office of Architecture.

Konsertsalene i akademiet er sammen med lobbyarealet Griegakademiets vindu mot verden og vil formidle husets identitet, inspirert av Griegs «Peer Gynt».

Utviklingsfasen har blitt ledet av Constructas Kenneth Bøe, mens Johannes Gullbrå blir prosjektleder for samspillsfasen og gjennomføringsfasen. Constructas team har i tillegg bestått av prosjektutviklere og kalkulatører. Nordic Office of Architecture leverte løsningsforslagets arkitektur, samt landskapsarkitektur i samarbeid med Norconsult, som også var ansvarlig for alle ingeniørfagene.


Lokale rådgivere

Griegakademiet, et bygg på rundt 9 500 kvadratmeter, skal inneholde konsertsaler, Black Box og lydstudio, samt øvingsrom, ensemblerom, arbeidsplasser for vitenskapelige og andre ansatte, undervisningsrom og kontorer. Studentfasiliteter av høy kvalitet, gode møteplasser for studentene og det nyeste innen tekniske og akustiske løsninger har vært høyt prioritert i utformingen av bygget.

De fleste tekniske fagene er løst fra Bergen i samarbeid med fagspesialister fra Norconsult i Oslo, men siden det er et komplekst bygg med veldig høye akustiske krav har også Norconsults akustiske spesialister i Stockholm hatt en viktig rolle.

– Vi er utrolig stolte av at Statsbygg har valgt vårt konsept for Griegakademiet. Det blir et fantastisk nybygg, utformet med tanke på samspill og sammenkobling med resten av fakultetet på Møllendal, sier Pål Bjørkhaug, avdelingsleder Arkitektur & Landskap i Bergen.


Naturbasert design

– Griegakademiet blir en åpen og inkluderende arena som vil bli bundet sammen av et nytt byrom – en allmenning med trappeanlegg som skal invitere byens innbyggere inn til å ta del i konserter, utstillinger og arrangementer, sier Thomas Fagernes, prosjektleder i Nordic Office of Architecture.

Prosjektet benytter i stor grad naturbasert design for å møte viktige utfordringer som klima, overvannshåndtering, sosial inkludering og tilgjengelighet for alle.

– Den grønne campusparken skal være et fristed og en kreativ møteplass for studenter og ansatte, samtidig som den gir et bredt spekter av naturlige, funksjonelle og sosiale verdier til omgivelsene rundt, sier Nina Dybwad, fagansvarlig landskapsarkitekt i Norconsult.