Nordic – Office of Architecture styrker partnergruppen med to nye partnere og tre assosierte partnere

Kristin Jarmund og Knut Ramstad tas opp som partnere i Nordic, samtidig tar firmaet opp 3 nye assosierte partnere fra Islandskontoret.

«I mars ble Kristin Jarmund Arkitekter en del av Nordic, og med hennes omfattende kompetanse og solide erfaring var det helt naturlig at Kristin også skulle komme inn som partner i Nordic» sier Eskild Andersen, Daglig leder i Nordic.

Jarmund startet det anerkjente arkitektkontoret KJ-A i 1985 og er en svært dyktig arkitekt med nesten 40 års erfaring som leder av store og komplekse prosjekter. Kvaliteten og presisjonsnivået i prosjektene hennes har gjort henne til en av Norges ledende arkitekter og vunnet henne internasjonal anerkjennelse. Siden starten av karrieren har hun blant annet blitt tildelt priser Houen Fonds Diplom, Anders Jahres kulturpris og hun har blitt utnevnt som æresmedlem (Honorary Fellow) i The American Institute of Architects (HonFAIA).

Den andre partneren som tas opp er Nordics teknologileder, Knut Ramstad. Ramstad begynte i Nordic i 2013 og har mer enn 30 års erfaring med 3D-modellering, visualisering og simulering i store bygge- og utviklingsprosjekter. Videre er Knut foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.

«Knut har vært helt sentral for oppbygging av kontorets teknologistrategi for prosjektering, beslutningsstøtte og kommunikasjon, og fortsetter å ta på seg flere lederroller,» sier Andersen.

Siden 2019 har Ramstad vært assosiert partner, Teknologileder, og medlem av ledergruppen. I tillegg til nå å bli partner i 2022 har han også blitt leder for Teknologi og Bærekraft. I denne rollen er han fokusert på hvordan teknologi kan forbedre både prosjektutviklingsprosessen samt nå miljøkrav og bærekraftmål. Han representerer Nordic i to svært interessante forsknings- og utviklingsprosjekter om bærekraft i byggebransjen – Dare2C og AluGreen. Disse prosjektene, og Knuts innsats i dem, representerer en drivkraft for å bringe Nordic til neste nivå innen innovative kompetanseområder.

I tillegg har Nordic Island 3 nye assosierte partnere: Jóhanna Helgadóttir, Hjalti Brynjarsson og Sturla Ásgeirsson. De har alle utmerket seg faglig og har gode relasjoner til mange av våre viktigste klienter på Island. En stor gratulasjon til dem alle!