Nordic Office of Architecture styrker satsningen i Danmark

Nordic Office of Architecture har et sterkt fagmiljø for arkitektur i Norge, og er godt etablert på Island og i Danmark. Nå slår de prisvinnende arkitektkontorene Rubow Arkitekter og Norconsult Arkitektur i Danmark seg sammen med Nordic for å danne et av de største arkitektmiljøene i Norden.

Det nye Nordic Office of Architecture har rundt 500 ansatte i Norge, Danmark og på Island, og vil bli markedsleder innen bolig-, helse-, flyplass- og utdanningsprosjekter i Norden. Nordic i Danmark får nå 200 dyktige arkitekter som vil bidra til å heve firmaets samlede ekspertise innen prosjektering, bærekraft og en rekke andre fagområder. Nordic er en del av Norconsult–konsernet med 5 500 medarbeidere, hvorav nesten 1 000 er arkitekter.

- Samarbeidet på tvers av fagområder og landegrenser har vært en viktig del av Nordics suksess i det danske markedet. Vi har bygget opp helt unik kompetanse innen blant annet flyplass- og helsebygg, og nå får vi muligheten til å jobbe innen flere markedsområder, sier Sofie Peschardt, som til nå har ledet Nordic i Danmark. Sofie blir en del av den kreative ledelsen i Nordic Danmark. Hun har jobbet mye med kolleger i Oslo og Reykjavik i flere år og har sett verdien i å kunne tilby spesialkompetanse i prosjektene.

- Denne satsningen vil styrke Nordics posisjon i det danske markedet, berike vår portefølje og forsterke vår kompetanse på tvers av fagområder og landegrenser. Vi gleder oss til å starte samarbeidet med våre nye danske kollegaer, sier Eskild Andersen, daglig leder i Nordic Norge.

- Vi har gjennomført fremragende prosjekter og skapt bærekraftig og prisvinnende arkitektur i mer enn 50 år som Nordic Office of Architecture, Rubow Arkitekter og Norconsult Arkitektur. Nå samler vi vår erfaring, kunnskap og kultur for å skape enda bedre arkitektur til glede for mennesker, miljø og samfunn, lokalt og internasjonalt, understreker Jess Sørensen, direktør for det nye Nordic i Danmark.


NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

Nordic er et ledende arkitektkontor i Norden, med kontorer i Oslo, København og Reykjavik. Firmaet har lang erfaring fra gjennomføring av store prosjekter som det nye regjeringskvartalet i Oslo, Stavanger universitetssykehus, Oslo lufthavn og politiets beredskapssenter. Nordics ansatte har spesialisert seg på komplekse prosjekter og planer, og oppgavene spenner fra de største pågående byggeprosjektene i Norge til eneboliger for privatkunder. Kontoret har løpende oppdrag innen flyplass, helsebygg, kontor, bolig, interiør, destinasjonsutvikling, urbanisme og infrastruktur.RUBOW ARKITEKTER

RUBOW arkitekter består av både unge og erfarne arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, DGNB-rådgivere, konstruktører, ingeniører og bygg-økonomer. Selskapets kompetanse spenner fra overordnede konsepter til detaljplanlegging og byggeledelse. De siste årene har selskapet sysselsatt ca. 100 høyt kvalifiserte medarbeidere. RUBOW arkitekter jobber med en bred portefølje som inneholder skoler og institusjoner, kultur og fritid, helse, sykehjem og boliger, samt renovering, transformasjon, landskap og byrom.NORCONSULT ARKITEKTUR DANMARK

Norconsult Arkitektur er et av Danmarks ledende selskaper innen tverrfaglig arkitektrådgivning, med rundt 70 ansatte. Nylig har både Skovhus, KAAI og KHS Arkitekter blitt en del av firmaet, som spesialiserer seg innen et bredt spekter av prosjekter og skaper fysiske rammer for boliger, butikker, arbeidsplasser, byrom, læringsmiljøer, helhetsplaner og mye mer.


Bildetekst

Bak fra venstre: Lars Bo Lindblad (Markedsdirektør), Lars Bech Jensen (Avdelingsleder, Herlev), Mads Dyssel Engel (Direktør, København), Hallgrímur Þór Sigurðsson (Daglig leder, Island)

Foran fra venstre: Lars Hetland (Direktør, Sunnhet & Pleie), Sofie Peschardt (Kreativ leder, Danmark), Thomas Bolding Rasmussen (Adm. direktør, Norconsult Danmark), Jess Sørensen (Direktør, Danmark), Rasmus Sørensen (Avdelingsleder, Aarhus)

Ikke til stede på bildet: Eskild Andersen (Daglig leder, Norge)

Fotograf: Alex Tran