Nordic og Multiconsult utvikler Bodø havn

Terminalområdet nordøst for Bodø sentrum skal utvikles til å bli et effektivt logistikk-knutepunkt mellom bane, vei og sjø. Bodø Havn har valgt Nordic Office of Architecture og Multiconsult Norge som rådgiverteam for oppgaven.

Bodø havn skal planlegges for fremtiden, ta klimautfordringene på alvor og skape begeistring hos oppdragsgiver, brukerne, nabolaget og byen.

Prosjektet vil innebære både etablering av nye terminalbygg, riving av gamle bygg, planlegging av veier og områder for håndtering av gods. En viktig oppgave blir å sikre en god forbindelse mellom havna og jernbanen og legge til rette for fleksibilitet og fremtidig bebyggelse.

Bjørn Olav Susæg, partner og leder for infrastruktur i Nordic, er svært fornøyd med å være utvalgt til å ta fatt på prosjektet. - Bodø havn tar samfunnsansvaret sitt på alvor og Nordic og Multiconsult vil bidra til å finne løsninger som svarer på ambisjonene og behovene til både havna og byen.

- Terminalplanleggingen er en sammensatt og kompleks oppgave med mange spesialfag, og sammen har vi sikret svært høy kompetanse for å løse de aktuelle utfordringene ved Bodø havn. Nå gleder vi oss til å sette i gang med arbeidet, sier oppdragsansvarlig i Multiconsult, Bjarne Fjærtoft.

----

På bildet er teamet avbildet etter oppstartsmøte. Fra venstre: Bjørn Olav Susæg (Nordic), Sevrin Gjerde (Multiconsult), Erik Urheim (Nordic), Erlend Willumsen (Bodø Havn), Marius Wikberg (Bodø Havn), Jan Ove Tangstad (Bodø Havn), Bjarne Fjærtoft (Multiconsult) og sittende foran Jon-Arne Nymo (Bodø Havn)