Økt urbanismesatsning med tverrfaglig fokus og forskningssamarbeid

Det er ikke bare bygningene vi bor i som påvirker hvordan vi har det – helheten rundt og kvalitetene en by eller tettsted kan tilby har stor innvirkning på livskvaliteten til alle som bor der. Gode møteplasser, grønn mobilitet, et helsebringende nærmiljø, dette er noen av nøkkelordene for Nordic’s urbanismeavdeling.

«Vi har en forskningsbasert tilnærming,» sier Diana Cruz, leder av Nordics urbanismeavdeling. «Fokuset er på bærekraftig utvikling,» fortsetter hun. «Det er ikke bare et trend-ord, det krever kunnskap og forståelse for både et sted og en større sammenheng. I tillegg mener vi at et vellykket prosjekt bare kan oppnås ved å etablere et nært samarbeid med kunden. Vi bruker alltid tid på å forstå kundens behov og balansere disse med behovene i området som helhet. Medvirkning er sentralt for å oppnå en bred aksept for forslagene som skal til for å sikre en vellykket gjennomføring.»

Det siste året har Nordic satset ekstra tungt på urbanismeprosjekter og satsningen har gitt resultater. Første fase av utviklingen av Oslo Airport City, en hel ny bydel liggende ved Oslo Lufthavn, er godkjent. Hellerudsletta innovasjon og forretningspark, og Romerrike Helsehus masterplan er begge i pågående planprosesser, i tillegg til at transformasjonen av Laksevåg verft til å bli en ny bydel i Bergen stadig går fremover.

Nordic har det siste året også levert 3 spennende og ambisiøse visjoner for fremtiden av Bodø, Steinkjer og Ulsteinvik, hver med sitt eget hovedfokus. For Bodø var bærekraft hovedpunktet, i Steinkjer ønsket man større fokus på grønn mobilitet og for Ulsteinvik var det sosiale aspektet, med strategier for økt samspill mellom generasjonene det viktigste. Sammen med Bragernes prosjektet i Drammen, hvor Nordic leverte et sett strategier for transformasjonen av det gamle sykehusområdet, har disse prosjektene også vært døråpnere for to nye prosjekter i Arendal og Sarpsborg, og mer er på trappene!

Hvert prosjekt har sine unike muligheter og utfordringer, men metoden bak er den samme. Det begynner med å stille spørsmål ved hva som mangler i dagens situasjon. «Det som motiverer og engasjerer meg mest med urbanismeprosjekter er at det handler om mer enn å designe enkeltstående objekter. Man må virkelig gå i dybden, undersøke og analysere situasjonen og stedet for å finne veien frem til en bærekraftig og sunn utvikling. Målet er alltid å skape muligheter for samspill og skape fleksible samfunn med en god og variert blanding av funksjoner som kan støtte positiv fremtidig utvikling og vekst.

«Vår prosess er helt avhengig av en multidisiplinær modell. Vi trekker inn spesialister innen økonomi, sosialvitenskap og design. Analysene som gjøres av de geografiske, økonomiske og sosiale forholdene danner grunnlaget for alt videre arbeid,» sier Cruz. «Ved flere av våre oppdrag tilknytter vi oss sterke forskningsmiljøer - akademiske instituasjoner eller autoriteter innen sine fagfelt som kan bidra med nyttig kunnskap. Det er i samarbeidet mellom flere fagområder man kan løse de virkelig store utfordringene. Som ellers i samfunnet dukker de beste løsningene opp når folk med forskjellig kunnskap, bakgrunner og ferdigheter møtes for å løse ting sammen,» avslutter hun.