Oslo Arkitekturtriennale 2022 – Nabolag for alderdommen

Å skape gode nabolag som gir trygge rammer livet ut blir stadig et viktigere spørsmål, både politisk og på det personlige plan. Norges befolkning eldes og lever lenger enn noen gang før, og det er i alles interesse at eldre kan bo i egen bolig lengst mulig. Hvordan kan vi skape bærekraftige nabolag som får alle til å føle seg trygge og delaktig i fellesskapet, på tvers av aldersgrupper?

Nordic Office of Architecture inviterer denne uken til frokostseminar og paneldebatt for å belyse dette høyaktuelle spørsmålet. Flere ledende og engasjerte fagpersoner fra ulike fagfelt vil sammen med våre arkitekter og urbanister presentere tanker og ideer om et mer aldersvennlig samfunn.

Diana Cruz, leder for urbanismesatsningen i Nordic vil lede debatten. Hun er brennende opptatt av hvordan byggeprosjekter og byplaner påvirker samfunn og nærmiljøer. - Jeg mener at nøkkelen til trivsel er god fysisk og psykisk helse for den enkelte. Om vi legger til rette for en sunn livsstil for folk i alle aldre fremmer vi samtidig velfungerende nabolag og byer. Med dette som utgangspunkt har jeg vært med på å utvikle planer for varierte, levende bydeler, med strategier for blant annet bofelleskap, generasjonshus og naturbaserte møteplasser, forteller hun.

- Vi er glade for at flere eksterne ildsjeler også vil bidra i seminaret, fortsetter Cruz. Tone Bye, generalsekretær i Livsglede for Eldre, er et sterkt talerør for eldreomsorg. Hun deltar jevnlig på politikermøter på Stortinget og er en populær og engasjert foredragsholder i ulike forum. Hun inviterer til å se på utviklingen med helt nye blikk for å oppnå et aldersvennlig samfunn. Karin Høyland er seniorforsker ved SINTEF Community og medforfatter av Norske Arkitekters Landsforbunds håndbok Aldersvennlig stedsutvikling. Hun har jobbet med eldre, barn og ulike sårbare grupper, og er opptatt av å etablere mangfoldige og inkluderende steder.

Som leder av Nordics boligavdeling har også Marianne Lommerud et stort engasjement for bokvalitet og utvikling av sosialt bærekraftige nabolag. - Jeg er opptatt av at dagens boligløsninger skal være egnet for alle aldre og livssituasjoner, og gjenspeile demografien og husholdningenes sammensetninger. Boliger og nærmiljøet må utformes slik at de gir trygge og stabile boforhold hvor den enkelte føler seg inkludert og bidrar i lokalmiljøet.

Til slutt har vi gleden av å vise en lykkepille av en film om seniorer i Bergen. - Greymatter belyser nye former for hvordan man kan bo sammen og bli eldre i bofellesskap, og hvordan lokale tiltak kan gi eldre mening og ny energi i hverdagen, forteller Jérome Picard, partner i arkitektkontoret LOCAL i Bergen, som står bak den prisbelønte produksjonen.

Påmelding her!