Oslo arkitekturtriennale etablerer laug for private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet

Oslo arkitekturtriennale etablerer et samarbeidsnettverk for private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet. Gjennom de siste årene har OAT etablert seg som en viktig internasjonal arkitekturfestival og tverrfaglig utviklingsplattform for diskusjoner om arkitektur og byutvikling. Nå styrkes det store samarbeidsprosjektet med etableringen av OAT-lauget, som inviterer private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet til å støtte opp under videreutvikling av OAT.

OAT-lauget skal være et nettverk for fagutveksling og kunnskapsutvikling, samtidig som lauget gjennom finansiell støtte bidrar til den langsiktige utviklingen av triennalen:

– Vår ambisjon er å bygge opp et bredt faglig nettverk av langsiktige, private støttespillere i arkitektur- og byutviklingsfeltet i Norden. OAT-lauget vil bidra til å styrke OAT som formidlingsplattform og gjennom kunnskapsutvikling drive den faglige diskusjonen fremover, sier Hanna Dencik Petersson, direktør for OAT.

De fire arkitektkontorene Pir II, Lundhagem, Nordic – Office of Architecture og Snøhetta er OAT-laugets første partnere. Målet er å utvikle OAT-lauget til et bredt faglig forum, og flere partnere søkes.

– OAT-lauget representerer et viktig faglig forum og vi tenker at det både er et ansvar og et privilegium å være med her. Det er en flott anledning for våre fagfolk til å utveksle ideer og synspunkter med likesinnede og få nye impulser. I tillegg er tverrfagligheten som Oslo arkitekturtriennale representerer svært interessant, sier Eskild Andersen, partner og daglig leder i Nordic - Office of Architecture.

Først ut som vertskap for laugsmøtet er Pir II. Som en del av samarbeidet vil OAT-lauget, både som enkeltaktører og i fellesskap, invitere til fagdiskusjoner i egne program både under og mellom triennalene. Dette kommer vi tilbake til.