Sterke arkitektmiljøer samles i Oslo sentrum

Nordic – Office of Architectures Oslokontor og deler av Norconsults Plan-, arkitektur- og landskapsmiljø flytter inn i nye lokaler i Telegrafen i Oslo sentrum. Bygget blir et kraftsenter for arkitektur og bærekraftig byutvikling.

31. august kunne Nordics nærmere 200 medarbeidere flytte inn i det ærverdige bygget Telegrafen fra 1924, og 21. september følger arkitekter og byplanleggere fra Norconsult etter. Det nyoppussede monumentalbygget i Kongens gate 21 er tegnet av Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson, og var i sin tid et av Oslos mest påkostede bygg. Nå har bygget gjennomgått en totaloppussing, og herfra skal noen av Norges fremste arkitektur- og byutviklingsmiljøer planlegge fremtidens bygg, byer og steder – med vekt på bærekraft og grønn mobilitet.

– Å bli leietakere i Telegrafen er en mulighet man får bare en gang i livet. Bygget innbyr til helt andre måter å jobbe på sammenlignet med moderne kontorbygg, sier Eskild Andersen, daglig leder i Nordic – Office of Architecture, og fortsetter:

– Mange nye bygg er veldig logiske og enkle i sin utforming. Verneverdige Telegrafen har en utforming som fremmer kreativitet og samarbeid på tvers, og med en takhøyde på opptil 4,5 meter, kan vi blant annet bygge 1:1-modeller av vegger på verkstedet. Samtidig er lokalene tilrettelagt for høyteknologisk digitalt arkitekturarbeid. Alle mulighetene vi har til å teste og utvikle designene våre på nye måter vil gjøre at vi kan fortsette å levere fremragende og innovativ arkitektur i årene som kommer, sier Andersen.

Styrker tilbudet til kunder innen bygg og eiendom

På konsernnivå teller Norconsult rundt 750 arkitekter. I overkant av 70 medarbeidere fra selskapets Plan, arkitektur og landskapsmiljøet flytter nå til Telegrafen. Bård Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor, sier dette bidrar til å styrke Norconsult samlede tilbud til kunder innen bygg og eiendom.

– I Norconsult har vi et sterkt og tverrfaglig miljø med stor bredde. En større tilstedeværelse i Oslo sentrum gjør at vi sitter nærmere flere av kundene våre. Fordi vi i flere prosjekter har behov for tett samarbeid mellom arkitekt- og ingeniørfagene, vil vi også ha kontorplasser i Telegrafen der selskapets ingeniører kan jobbe tverrfaglig og prosjektbasert. Samtidig vil vi beholde flere arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere i Sandvika, som jobber tett på kunder og fagmiljøer der, sier Hernes.

Med økt urbanisering, både i Norge og resten av verden, er Norconsult svært opptatt av bærekraftig byutvikling. Janne Walker Ørka, forretningsutvikler og markedssjef for smarte og bærekraftig byer i Norconsult, ser klare fordeler av å jobbe med arkitektur og byutvikling fra lokaler midt i hjertet av Oslo.

– Vi som jobber med arkitektur, landskap og byutvikling, har et ansvar for å forvalte ressursene som finnes i byen på en klok måte til det beste for samfunnet. Når vi nå fysisk plasserer oss i bymiljøet vi skal gi råd om utviklingen av, ser vi en klar merverdi, og mener dette vil gjøre oss til enda bedre rådgivere innen disse fagfeltene, sier Walker Ørka.