Vi bygger om og utvider Eikeli videregående skole

På oppdrag fra Akershus fylkeskommune skal Nordic — Office of Architecture, sammen med KOHT Arkitekter, Norconsult, Peab og GK, rehabilitere og bygge ut Eikeli videregående skole på Hosle i Bærum.

Eksisterende skole ble bygget i 1960, og nå skal ca. 2.100 kvadratmeter av skolebygget rehabiliteres og bygges om. Oppdraget omfatter også oppføring av et nybygg på ca. 4 500 kvadratmeter.

− Peab satser stort på offentlige prosjekter innen omsorg og helse og skole og utdanning. Dette prosjektet betyr at vi ser resultater av denne satsningen, og at vi bygger erfaring for fremtidige prosjekter av samme type. Peab er i stor vekst, og mye av denne veksten ønsker vi skal skje i denne type prosjekter, sier kalkylesjef Eirik Fjellheim i Peab.

Ny flerbrukshall for nærmiljøet

Elevtallsveksten og behovet for flerbrukshaller i området, er bakgrunnen for ombyggingen og utvidelsen med et tilbygg. Skolen er planlagt utvidet for inntil 720 elevplasser innen studiespesialisering.

− Utbygging av Eikeli videregående skole er en av flere store utbygginger i Asker og Bærum, som følge av sterk elevtallsvekst i videregående skoler. Utover flere elevplasser vil skolen få et moderne skoleanlegg og mange ulike læringsarenaer. Akershus fylkeskommune er opptatt av å få til samarbeid med kommuner, og her er det inngått samarbeid og spleiselag med Bærum kommune om felles idrettshall. Skoleanlegget vil også være en viktig ressurs for nærmiljøet, sier prosjektdirektør for framtidens skolestruktur, Ingunn Øglænd Nordvold.

Utformet for trygghet og læring

Ombygging og tilpasning til universell utforming for eksisterende skole vil skje i arealene som i dag er kantine og gymsaler med tilhørende rom. Etter ombyggingen vil Eikeli videregående skole ha felles kantine, auditorium og sosiale soner for elevene, noe skolen mangler i dag.

− Eikeli skole skal ha en sterk kobling mellom nye og gamle lokaler og bli et symbol på en moderne skole med fremtidsrettede rammer rundt undervisning. Den skal fremme trygghet, opplevelse, samarbeid og fordypelse, for å kunne styrke elevenes engasjement og lyst til å lære, forteller Hallgrimur Thor Sigurdsson, arkitekt og partner i Nordic.

BREEAM og plusshus

Nybygget vil inneholde en klimavennlig idrettshall, med skolerom på toppen. Bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent, og skal bygges som et plusshus med innovativ energilagring. Det vil si at skolen skal produsere mer strøm enn den forbruker.

− Akershus fylkeskommune skal være et foregangsfylke innen klima og miljø. For Eikeli videregående skole har Akershus fylkeskommune fått godkjent at prosjektet skal være et Future Built-forbildeprosjekt. Dette innebærer at tilbygget til Eikeli videregående skole vil kunne få en rekke forbildeegenskaper, som blant annet bidrar til 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp, sier prosjektdirektør Frank-Tore Toresen i AFK eiendom FKF.

Fossilfri byggeplass

Prosjektet skal gjennomføres med fossilfri byggeplass. Peabs regionsjef Trond Ormstad ser svært positivt på at byggherren stiller strenge miljøkrav i alle deler av prosjektet.

− Miljø og bærekraft står høyt på agendaen i Peab, og tidligere i år ble hele byggvirksomheten på Østlandet Miljøfyrtårnsertifisert. Eikeli videregående skole blir vårt første prosjekt med fossilfri byggeplass, og vi synes det er spennende å få gjennomføre et prosjekt som har en så tydelig miljøprofil, sier Ormstad.

Samspillsperiode: November 2019 – januar 2020

Byggeperiode nybygg: Januar 2020 – juli 2021

Byggeperiode ombygg: Juni 2021 – april 2022

Kontraktssignering: Bak f.v. Regionsjef Trond Ormstad i Peab, prosjektdirektør Frank-Tore Toresen og spesialrådgiver Ola Skeid i AFK eiendom FKF. Foran f.v. Prosjektleder i samspill Ahmad Saadeh og kalkylesjef Eirik Fjellheim i Peab, administrerende direktør Kenneth Johnsen og prosjektleder Øystein Thuen i AFK eiendom FKF.