We're excited to start work on Majorstuen station with Team Major


Nordic – Office of Architecture is honoured to announce the winning bid for Majorstuen Station in the heart of Oslo with our outstanding partners in Team Major: Aas‐Jakobsen, Norconsult, Nordic – Office of Architecture, MDH Arkitekter, Vianova and several other consultants and experts. The project has the important mission to transform one of Norway’s largest public transport hubs and create new opportunities in the Majorstuen city district.

“We look forward to starting work with Sporveien and Team Major. The project is crucial for modernising and developing the metro in Oslo, connecting the new line to Fornebu and not least for developing Majorstuen as a hub and a district. The complexity of the task is at the heart of what we love to do!” says Bjørn Olav Susæg, Partner in Nordic – Office of Architecture.

Press release from our client Sporveien here:
https://www.mynewsdesk.com/no/...

---

Vi gleder oss til å starte arbeidet med Majorstuen stasjon i Team Major

Nordic – Office of Architecture, med våre partnere i Team Major; Aas‐Jakobsen, Norconsult og MDH Arkitekter, har vunnet oppdraget for Majorstuen stasjon. Vi står nå ovenfor et betydelig byutviklingsprosjekt i hjertet av Oslo — å transformere ett av Norges viktigste trafikknutepunkt og skape nye muligheter for utvikling av Majorstuen.

"Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet sammen med Sporveien og Team Major. Prosjektet er helt avgjørende for å modernisere og utvikle T-banen i Oslo, for å ta imot Fornebubanen og ikke minst utvikle Majorstuen som knutepunkt og bydel. Dette er et stort, komplekst og samfunnsbyggende prosjekt som er midt i kjernen av det vi elsker å drive med!", sier Bjørn Olav Susæg, Partner i Nordic – Office of Architecture.

Pressemelding fra Sporveien her:

https://www.mynewsdesk.com/no/...