Deler av Nasjonalmuseet får nytt liv på legevakten i Oslo

Under utviklingen av Oslos nye legevakt ved Aker sykehus har bærekraft og gjenbruk vært en rød tråd gjennom hele prosessen.

Flott stein fra det nye Nasjonalmuseet og Carrara-marmor som ellers hadde blitt kastet har blitt til et unikt og vakkert gulv i mottaksområdet på den nye Legevakten. Steinene er delt opp i biter på cirka 30 x 30 cm og støpt sammen som en gigantisk terrazzo.

- At byggeprosjektene i Oslo deler materialer gir merverdi for byen, skaper interessante historier og bærekraftige resultater av høy kvalitet som både er miljøvennlige og rimelige, forteller arkitekt Anders Doser fra Nordic Office of Architecture.

Hulldekke-elementer fra det gamle regjeringskvartalet (R4) har også fått nytt liv i den nye legevakten. Dette er monner som drar, da hulldekker er den største kilden til utslipp i nybygg – de står ofte for 10% av klimagassutslipp fra materialer.

I tillegg har granittrester fra Vika Terrasse blitt gjenbrukt på adkomsttorget ved innkjøringen til sykehusområdet og ved forplassen til legevakten.

Storbylegevakten blir bygget som passivhus og er en miljøvennlig, fossilfri byggeplass. Bygget skal miljøsertifiseres til BREEAM Excellent.

- Oslobygg har høye ambisjoner innen miljø og bærekraft. I dette prosjektet har vi testet ut ulike elementer innen gjenbruk og utslippsfritt, og fått gode erfaringer som vi tar med oss videre til andre prosjekter, sier prosjektleder Sepideh Moosavi i Oslobygg.

Med en helhetlig miljøtankegang må også midlertidige strukturer tas med i regnskapet. En ubrukt bygning på sykehusområdet i umiddelbar nærhet til byggeplassen var et naturlig valg av rigglokaler fremfor å etablere en tradisjonell brakkerigg.

- Bygningen på ca. 1000 kvm ble rehabilitert innvendig til godt egnede kontorløsninger der entreprenør, prosjekteringsgruppe og byggherre har vært samlokalisert gjennom prosjektet, forteller Fredrik Lang, assisterende prosjektdirektør fra Advansia for Oslobygg.

Legevakten vil ferdigstilles til våren og åpnes i løpet av 2023, til glede for alle Oslos innbyggere.

Arkitekt: Nordic Office of Architecture

Ingeniørfag: COWI

Byggherre: Skanska

Prosjektledelse: Advansia

Byggherre: Oslobygg

Leverandør av gulv: Ellingard